Paldies visiem, kas atbalstīja "100 kailcirtes Latvijas simtgadei" iebildumus pret grozījumiem noteikumos par koku ciršanu mežā ar parakstiem petīcijai un līdzdalību!
 
Pagaidām šī lapa tiek pārviedota. Seko līdzi mums FB!

KAS MĒS ESAM

100 kailcirtes Latvijas simtgadei ir vairāku organizāciju un privātpersonu aizsākta iniciatīva, kas tika veidota, lai vērstu sabiedrības uzmanību uz Zemkopības ministrijas ierosinātajiem grozījumiem Ministru kabineta “Noteikumos par koku ciršanu mežā”. Grozījumu apstiprināšanas gadījumā atļautu kailcirtes noteiktās zonās Rīgas jūras un Baltijas jūras piekrastē, kā arī samazinātu izcērtamo koku caurmēru visā Latvijā, tādējādi atļaujot cirst arvien jaunākus mežus.

Jau sākotnēji grozījumos nebija veikts pietiekams izvērtējums uz vidi, vides organizāciju iebildumi tika ņemti vērā minimāli, netika piedāvāts ekonomisks izvērtējums, kas attiektos uz tiem uzņēmējiem, kam mežs nav saistīts ar kokrūpniecību, bet būtiskākais - tik nozīmīgām izmaiņām Latvijas meža ainavā, kas attiektos arī uz mūsu Valsts un sabiedrībai piederošajiem mežiem, netika nodrošināta pietiekama sabiedrības iesaiste un informēšana.

Pateicoties iniciatīvai un sabiedrības iesaistei, grozījumi apturēti uz nepārredzamu laiku. Tomēr daudzi neatbildēti jautājumi vēl ir palikuši. Tādēļ mēs turpinām darboties. Ja vēlies ar mums sazināties, raksti: 100kailcirteslatvijai@gmail.com

Akciju 100 kailcirtes Latvijas simtgadei īsteno biedrība Zemes draugi projekta Ilgtspējas skola ietvaros, sadarbībā ar neatkarīgiem aktīvistiem un citām organizācijām.

Paraksti petīciju!

Paraksti petīciju, kuru, apkopojot visus parakstus, nodosim Ministru kabinetam! 

Latvijas Republikas Ministru Prezidentam
Mārim Kučinskim

Kopija: Zemkopības ministram
Jānim Dūklavam

Par Latvijas mežiem!

Latvijas meži — mūsu valstij būtiskākais dabas resurss — jau gadiem piedzīvo intensīvu izmantošanu, un to apsaimniekošanā netiek vienlīdzīgi ņemtas vērā Latvijas ekonomiskās, sociālās un ekoloģiskās vajadzības. Tagad Zemkopības ministrija ir sagatavojusi un aktīvi virza apstiprināšanai grozījumus Ministru kabineta noteikumos “Par koku ciršanu mežā”, kas paredz vēl intensīvāku meža izmantošanu — kailcirtes jaunās platībās piekrastē un tievāku koku ciršanu kailcirtē visā Latvijā.

Šie grozījumi neparedz nekādus ierobežojumus kailciršu koncentrēšanai un nekādus citus pasākumus meža dabas un rekreācijas vērtību saglabāšanai. Nav izvērtēts, kāds ir piekrastes iedzīvotāju un viedoklis par grozījumiem un to ietekmi uz viņu dzīvi. Grozījumiem nav veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Grozījumi tiek virzīti, ignorējot valstī notiekošo biotopu kartēšanas procesu.

Ir skaidrs, ka Grozījumi samazinās veco mežu platības un pastiprinās mežu fragmentāciju. Grozījumu virzītāji mežu uzlūko tikai kā koksnes ieguves vietu, taču Latvijas sabiedrībai tas nozīmē daudz vairāk. Meži ir mūsu visu, nevis tikai vienas nozares resurss.

Mēs prasām nepieļaut turpmāku mežizstrādes intensificēšanu Latvijā un cinisku Latvijas Republikā spēkā esošo pamatlikumu un sabiedrības interešu ignorēšanu. Mēs prasām nepieņemt Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos “Par koku ciršanu mežā”.

Kučinska kungs, vai tiešām Jūsu dāvana Latvijai simtgadē būs jaunas kailcirtes mūsu mežos?

Vārds, uzvārds
Dzīvesvieta